Studio Autori

Studio čine Dijana Novaković, Maja Trbović, Aleksandra Nikitin i Dušan Nenadović. Autori su kreirali različite projekte iz oblasti arhitekture, enterijera i dizajna nameštaja.

Studio je nastao 2008. godine, u Beogradu, nakon zajedničkog rada na studijama arhitekture.

Dobitnici su brojnih nagrada i priznanja za projekat terra Panonica u Mokrinu:
Priznanje u kategoriji "Arhitektura" na 37. Salonu arhitekture za Objekat C i Objekat D Terra Panonica
Nagrada Ranko Radović 2011 i 2014. NAGRADA u kategoriji za najbolje realizovano arhitektonsko delo.
35. Salon arhitekture, Muzej Primenjene Umetnosti, Beograd_PRIZNANJE u kategoriji “Enterijer” za Objekat A - Terra Panonica.
33. Salon arhitekture, Muzej Primenjene Umetnosti, Beograd_PRIZNANJE u kategoriji “Arhitektura” za Objekat B - Terra Panonica.

www.autori.rs

Arhitektonika
Ova radionica zamišljena je kao poligon za kreiranje novih modela i koncepata za život, igru i druženje. Deca će imati priliku da osmisle i kreiraju strukture, forme, objekte i makete koristeći specijalne tehnike rada sa jeftinim materijalima. Aktivnosti su namenjenje deci uzrasta od 8 do 13 godina.